บทเพลงคลาสสิค

ดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนย่อมมีอยู่ภายในจิตใจกันอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ตามยุคและสมัยของผู้คนเหล่านั้น โดยมีอยู่ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะจังหวะและ การบรรเลงที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือ ดนตรีคลาสสิค ทั้งเครื่อง ดนตรีที่มากกว่าปรกติมีทั่ง ดีด สี ตี เป่า อย่างครบถ้วน และ ด้วยการที่มีเครื่องดนตรีในการบรรเลงเยอะจึงทำให้พร้อมเพียงกันยาก จึงต้องอาศัยการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก
เพลงคลาสสิค ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพลงที่มีอายุมากเสมอไป แต่ความหมายของมันคือแนวเพลงที่ร้องอย่างมีเสน่ห์ อย่างเช่นวีดีโอที่เรานำเสนอ จะเห็นได้ว่าบางเพลงเป็นเพลงใหม่ ซึ่งทำนองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทำนองที่ช้า เนื้อหาดี ฟังสบาย กับเครื่องดนตรีคลาสสิค

เครื่องดนตรีคลาสสิค

เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว ประกอบไปด้วย ออแกน เมโลเดียน เปียโน แอคคอร์เดียน ฮาร์ปซิคอร์ด อิเลคโทน คลาวิคอร์ด Claw_machine
เครื่องตี กลองชุด กลองทิมปานี กลองใหญ่ กลองเล็ก กองมองโก กลองคองก้า กลองทอมบา แทมบูริน ฉาบ เบลไลรา ไวโลโฟน ไวบราโฟน ไลนเบล ไทรเองเกิล คาสทาเนท มาราคัส คาบาซา มาัมบา คาวเบลส์ ระฆังราว Punching_machine
กับเครื่องดนตรีส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเครื่องเป่าประกอบไปเด้วยเครื่องเป่าลมไม้ ฟรุด แซกโซดฟน โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน รีคอร์เดอร์ ปิคโคโล คอร์ แองเกลส์ เครื่องเป่าทองเหลือง ทอมโบนทรัมเบ็ต ทูบา ฟลูเกลฮอร์น คอร์เน็ท ซูซาโฟน ยูโฟเนียม Wood_blower
เครื่องสาย กีต้า เบส ไวโอลีน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส ฮาร์ป แบนโจ แมนโดลิน ลูท string

Musical_instrumentsLittle Star -

Mozart

xlarge
blank