เครื่องกระทบกลายเป็นดนตรีคลาสสิคได้อย่างไร

Impact_Machine

Classical-music

ดนตรีคลาสสิกประกอบด้วยเครื่องเล่นหลายประเภท หนึ่งในเครื่องเล่นสำคัญคือ เครื่องประเภทกระทบ (Percussion instruments) ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล โดยความหมายแล้ว นี่คือเครื่องดนตรีประเภทที่ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นด้วยการ ตี เคาะ กระทบ สั่น เขย่า
ทั้งนี้ การตี เคาะ จึงรวมถึงการใช้ไม้ตีหรือสิ่งใดๆเข้าไปกระทบอีกด้านหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียงดังเสนาะขึ้น จุดเด่นของเครื่องประเภทนี้จึงมักอยู่ที่ เป็นเครื่องที่มีเสียงชัดเจน แน่นอน ให้จังหวะได้ จึงมักเรียกอีกอย่างว่า เครื่องประกอบจังหวะ หรือเครื่องตี มักสร้างขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ แผ่นหนังที่ขึงให้ตึง ดังนั้นลักษณะที่พบในเครื่องประเภทนี้คือ คนเล่นอาจจะต้องนั่ง หรือยืนอยู่กับที่ เพราะการตี เคาะ ต้องอาศัยแรงต่อเนื่อง ผู้เล่นต้องมีศูนย์ถ่วงน้ำหนักที่ดี ในสมัยโบราณ นี่จึงเป็นเครื่องกำเนิดเสียงที่เหมาะสำหรับใช้ในการทหาร และคนที่เล่นเครื่องนี้มักต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ หรือมีพละกำลังที่จะตีให้เกิดเสียงดังได้มาก เช่น การตีกลองลั่นออกศึก หรือตีฆ้องร้องเปล่าบอกเวลาในยามวิกาล ตีระฆังภายในวัด เป็นต้น
เมื่อดนตรีคลาสสิกเริ่มก่อรูปร่างขึ้นในปลายยุคกลางและสมัยเรเนอซ้องส์ ได้มีการนำเครื่องเล่นดนตรีหลายประเภทเข้ามาร่วมด้วย จนกระทั่งในสมัยบาร็อกซึงถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของดนตรีคลาสสิกและเครื่องเล่นหลายชิ้น จึงได้มีการจัดแบ่งประเภทและกลุ่มเครื่องดนตรีในวงคลาสสิกอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น ซึ่งลักษณะการจัดกลุ่มก็ยังคงใช้ต่อมาถึงปัจจุบัน สำหรับเครื่องกระทบ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
– เครื่องกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch Instruments) กลุ่มนี้มีระดับเสียงสูงต่ำเหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น ลักษณะการเกิดเสียงมาจากการตีกระทบ ส่วนใหญ่สามารถตีกระทบเป็นทำนองเพลงได้ด้วย จึงสามารถใช้เล่นเดียวหรือเป็นเครื่องเล่นนำของวงได้คล้ายระนาดเอกของไทย ตัวอย่างเช่น มาริมบา ไซโลโฟน ไวบราโฟน กลองทิมปานี ระฆังราว เป็นต้น
– เครื่องกระทบที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน (Indefinite Pitch Instruments) กลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน ดังนั้น หน้าที่สำคัญคือ ใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกิดเสียงได้ด้วยการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือขูด เช่น คาบาซา กิ๋ง ฉาบ แทมโบริน คาวเบลล์ มาราคาส และกลองประเภทต่างๆ
แต่ข้อเด่นสำคัญของเครื่องทั้งสองแบบนี้คือ เป็นส่วนผสมเติมเต็มที่ทำให้การเล่นดนตรีประเภทวงเกิดความหนักแน่น กังวาน และมีจังหวะจะโคนมากขึ้น แม้จะไม่มีการะบุชัดเจนว่า ใครคือคนแรกๆที่นำเครื่องนี้เข้ามาสู่วงดนตรีคลาสสิก เพราะเครื่องเล่นอย่างเช่นกลองนั้น เป็นส่วนหนึ่งในวงดนตรีประเภทเล่นปลุกใจในกองทัพมานาน ดังนั้นเมื่อเกิดวงที่เล่นเพื่อความบันเทิงและหย่อนใจขึ้นในคนทั่วไป กลองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกับเครื่องเล่นสายและอื่นๆด้วยนั่นเอง

Violin