70_music

เพลงคลาสสิคยุค 70 มีเพลงอะไรบ้าง

March 8, 2017 admin 0

จริงอยู่ว่าดนตรีคลาสสิกยุครุ่งเรืองและขึ้นหิ้งเป็นชั้นครูที่สุด เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17-18 โดยผลงานของเหล่าสุดยอดศิลปินอย่างเช่น Mozart Beethoven Chopin ก็จริง แต่ในศตวรรษที่ 20 นี้ ก็ถือว่าเป็นสมัยแห่งการพัฒนาและปรับปรุง สืบทอดเพลงคลาสสิกที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ในยุค 70 ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่คึกคักและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดรุนแรงฉบัพลันทางด้านความคิด วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา การเมือง ทั้งในระดับปัจเจกชนไปจนถึงระดับประเทศมากที่สุดยุคหนึ่ง มีการกำเนิดของพวกบุปผาชนที่ต่อต้านสงครามเวียดนามในอเมริกา การผงาดของฝ่ายซ้าย ยุคเสรีชนของวัยรุ่น ฮิปปี้ […]